living archive

evolutionaire inzichten en nieuwe vormgeving van eerder gemaakt werk

fresh and evolutionairy perspectives and re-makes of previously made work