.

582f8100-5c2f-4888-bf03-f3e7f9317bfd_thumb840Mijn naam is Krijnie Beyen. Ik ben een vaderskind. Mijn vader was aannemer. Toen ik jong was, wilde ik architect worden. Ik werd een betrokken ondernemer en kunstenaar. In mijn hart voel ik me nog steeds een vrij (en meestal vrolijk) kind. Ik vaar niet met de mainstream mee en denk in mogelijkheden.
 

Mijn beeldende werk gaat over datgene wat onder schoonheid verborgen is. De eerste herkenning van schoonheid was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de evolutie van het bewust ZIJN van de mensheid, volgens Eckhart Tolle. Dat spreekt mij aan.
In kunst verbind ik mij als maker met de mensheid als geheel en druk ik dit vervolgens individueel uit. Ik leef en werk vanuit innerlijke stilte, voel me nauw betrokken bij datgene wat in het collectief beweegt. Dat is mijn rode draad waar ik ook anderen mee wil inspireren.

My name is Krijnie Beyen. I am a father’s child. My father was a contractor. When I was young, I wanted to become an architect. I became a committed entrepreneur and artist. In my heart I still feel like a free (and usually happy) child. I do not sail with the mainstream and think in possibilities.

My visual work is about what is hidden beyond beauty. The first recognition of beauty was one of the most important events in the evolution of the conscious BEING of humanity, according to Eckhart Tolle. That appeals to me.
In my art I connect myself as a maker with humanity as a whole and then express it individually. I live and work from inner silence. Feel closely involved with what moves in the collective. That is my common thread that I want to be of inspiration for others.

Advertentie