omfalos


Omfalos is het Griekse woord voor navel. De kern der dingen.

In een Boeddha beeld dat ik jaren geleden zag, was de plek van de navel ingevuld door een diamantvorm. De uitstraling van de essentie, dat wat je zaait zal voortbestaan. Het kernachtige dat jaren nodig heeft om in woorden uitgedrukt te worden. De transmissie is voelbaar.

Omfalos is the Greek word for navel. The core of things.

In a Buddha statue I saw years ago, the navel spot was filled in by a diamond shape. The radiance of the essence, what you sow will survive. The crisp that takes years to put into words. The transmission can be felt.

Advertentie