Ingrepen in het landschap – Interventions in nature

Blauwdruk – Bleuprint
Spiegelen – Mirroring
Ruimte voor herinneringen – Space for memories