Camera obscura

Inzending voor een prijsvraag rondom het werk van de schilder Van Wittel en museum Flehite

Een 3D representatie van de werktekening van de camera obscura in RVS met kristallen bollen – is een uitnodiging. Een uitnodiging om te kijken en te ervaren. De woorden ruimte, focus, werkelijkheid, verstilling en perspectief brengen een focus in de ervaring van de kijkers. De kristallen bollen (afgezien van de metafoor van het voorspellen van de toekomst) zijn een uitnodiging tot het zien vanuit een ander perspectief – een vernieuwde manier van kijken en ervaren van het werk van de kunstenaar Van Wittel.

Advertentie